top of page

#OPEN CALL 

    Initiation as Methodology  

>> 26.05_6.06.2021 

    Residency Program

Στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος Visual Arts (V.A.) Initiator της Ελευσίνας 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Delta Pi ανακοινώνει πρόσκληση συμμετοχής προς ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των εικαστικών τεχνών με έμφαση στον δημόσιο χώρο (installation, video art, performance, γλυπτική, κ.ο.κ.). Το κάλεσμα αφορά στην δεύτερη έκδοση του προγράμματος φιλοξενίας, με κεντρική θεματική για τη φετινή διοργάνωση "Initiation as Methodology" και σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ελευσίνας, σε δύο περιόδους: από τον Ιούνιο έως και τον Ιούλιο, και τον Οκτώβριο του 2021. Οι καλλιτέχνες που θα επιλεγούν καλούνται να διαμείνουν, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα στην Ελευσίνα, υπό την καθοδήγηση και την επιμέλεια των φορέων συνεργασίας της Delta Pi οι οποίοι είναι οι: Yellow Brick, Το Οχτώ και Snehta Residency.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να μυήσει νέους εικαστικούς στην τέχνη της in situ εγκατάστασης με την υποστήριξη μιας επιμελητικής ομάδας, και να τους δώσει την ευκαιρία να πειραματιστούν με έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας στον δημόσιο χώρο. Τα έργα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραμονής των Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών είναι αποτέλεσμα των σχέσεων που αναπτύσσουν με τους κατοίκους και την πόλη. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες καλούνται να ξεκινήσουν από το «βαθύ» παρελθόν βρίσκοντας παραλληλισμούς, αλλά και νέα ανοίγματα στο παρόν και στο μέλλον και έχοντας ως κεντρικό άξονα την έννοια: Initiation as Methodology.

 

Στην κατεύθυνση αυτή η Delta Pi συμπράττει με τρεις (3) καταξιωμένους φορείς που έχουν το ρόλο των mentors, με τη βοήθεια των οποίων, έξι (6) καλλιτέχνες θα ξεκινήσουν μια διαδρομή αναζήτησης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της καλλιτεχνικής φιλοξενίας (artistic residency) και έχουν στον πυρήνα της πρακτικής τους την εμπειρία, το βίωμα και τις διερευνητικές διαδικασίες. Ο κάθε συνεργαζόμενος φορέας προσφέρει τα «συστατικά» για μια δημιουργική ζύμωση, ενώ παράλληλα λαμβάνει χώρα μια προκαταρκτική διαδικασία συνέργειας μεταξύ των φορέων αυτών, δημιουργώντας ήδη κατ' αυτόν τον τρόπο τη συνθήκη εμπλοκής τους στο έργο. Ο κάθε φορέας έχει τη δική του μεθοδολογία που, σε συνδυασμό, δημιουργούν το πλέγμα του προγράμματος της συμβίωσης. Οι συνεργάτες του προγράμματος είναι το Yellow Brick, Το Οχτώ και το Snehta Residency, καθιστώντας ως επιπλέον στόχο του την επιδίωξη καλών πρακτικών, και συνεργειών στον τομέα των εικαστικών τεχνών.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα φιλοξενίας στην Ελευσίνα αναπτύσσεται σε δύο (2) φάσεις και απευθύνεται σε έξι (6) καλλιτέχνες/ιδες από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με την επιθυμία να παράγουν ένα επιτόπιο έργο, τη διάθεση να διαδράσουν με την τοπική κοινότητα και να βιώσουν την πόλη της Ελευσίνας, ώστε να συνδεθούν με ότι τους περιβάλλει υπό κριτικό πρίσμα.
 

ΦΑΣΗ Α 27/06/2021 – 07/07/2021
Η πρώτη φάση του προγράμματος θα λάβει χώρα στις 27 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουλίου 2021. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, παράλληλα με την επαφή τους με την τοπική κοινότητα, θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να συνδιαλλαγούν με τους mentors, οι οποίοι θα έχουν επιμεληθεί εκ των προτέρων το σχεδιασμό ενός συμβουλευτικού προγράμματος από συζητήσεις, παρουσιάσεις, εισηγήσεις και εργαστήρια. Ωστόσο, η επαφή μεταξύ των συμμετεχόντων, των συνεργαζόμενων φορέων και των συντονιστών του residency θα ξεκινήσει προτού μεταβούν στην περιοχή της Ελευσίνας ώστε να συσταθούν συνεργασίες πολλαπλών επιπέδων μεταξύ τους.

ΦΑΣΗ Β 01/10/2021 – 17/10/2021

Η δεύτερη φάση του προγράμματος θα λάβει χώρα από την 1 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Οκτωβρίου 2021. Πρόκειται για ένα διάστημα όπου οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν την επιτόπου παραγωγή του καλλιτεχνικού τους έργου, ενώ την ίδια περίοδο ο διοργανωτής του προγράμματος θα φροντίσει για την υλοποίηση της κάθε παραγωγής που θα προκύψει ανά τοποθεσία, με στόχο την παρουσίαση των έργων στο ευρύ κοινό. Η τελική έκθεση θα είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας δραματουργικής ενεργοποίησης των επιμέρους έργων. Την ημέρα της παρουσίασης, τα έργα ως θραύσματα θα ενοποιηθούν πάνω σε έναν άξονα σωματικής εμπειρίας του τόπου, μιας διαδρομής, σε επιμέλεια όλων των συντελεστών.
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση; 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε έξι (6) μεμονωμένους καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο χώρο στο πεδίο των εικαστικών τεχνών (installation, video art, performance, γλυπτική, κ.α.), ανεξαρτήτου φύλου, προηγούμενης εμπειρίας, κ.ο.κ. Αιτήσεις εκπροσώπων ομάδων, συλλογικοτήτων, κολεκτίβων κ.ο.κ. δεν γίνονται αποδεκτές. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται πως όλοι όσοι αιτήθηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα δεσμεύονται για την πλήρη διαθεσιμότητά τους κατά τα προαναφερθέντα διαστήματα, καθώς η φυσική παρουσία, διαμονή και συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή της αίτησης.
 

Με ποιο τρόπο;

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος θα πρέπει να υποβληθούν το διάστημα 26/05 – 06/06/2021 (ώρα 23:59) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον σύνδεσμο delta-pi.org/initiator2021-application-gr. Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία στα ελληνικά ή στα αγγλικά, να απαντηθούν οι ερωτήσεις της διοργανώτριας και να επισυναφθούν επιπροσθέτως το αναλυτικό καλλιτεχνικό βιογραφικό σημείωμα και portfolio (μέχρι 15 MB). Επιπροσθέτως να γίνει η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων/εγγράφων και η δήλωση λήψης γνώσης των όρων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά το στάδιο υποβολής και αξιολόγησης υποψηφιότητας.
 

Πως γίνεται η διαδικασία αξιολόγησης;

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από μια πολυμελή ομάδα συντελεστών που έχει συγκροτηθεί από τους φορείς: Yellow Brick, Το Οχτώ, Snehta Residency, με την υποστήριξη της Delta Pi Productions.

Όλοι οι αιτούντες θα λάβουν απαντητικό email στο διάστημα 07/06 - 13/06/2021. Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η αποστολή περαιτέρω διευκρινίσεων σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης δεν είναι εφικτή.

Τρόπος επικοινωνίας 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Residency, το Open Call και την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους αποκλειστικά μέσω email στο info@delta-pi.org

 

Τι καλύπτει το πρόγραμμα Initiation as Methodology στους συμμετέχοντες;

Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα παρακάτω:

  • Έξοδα μετακίνησης από τον τόπο διαμονής προς την Ελευσίνα (4 μετακινήσεις προς και από την Ελευσίνα στο σύνολο)

  • Έξοδα διαμονής και per diem των καλλιτεχνών και για τα δύο διαστήματα του residency

  • Καλλιτεχνική αμοιβή ύψους 1.000 ευρώ (με παροχή νόμιμου παραστατικού ή πρόσληψη)

  • Κόστος παραγωγής για τη δημιουργία νέου πρωτότυπου έργου έως του ποσού των 1.000 ευρώ

  • Υλικοτεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

  • Υποστήριξη από τους συνεργαζόμενους φορείς σε επίπεδο επιμέλειας και καλλιτεχνικής δημιουργίας

  • Πρόσβαση σε χώρους εργασίας για την προετοιμασία / δημιουργία του έργου

  • Προώθηση στα επίσημα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στην ιστοσελίδα και σε ενημερωτικά δελτία των συνεργαζόμενων φορέων

  • Οπτικοακουστική καταγραφή του προγράμματος και της έκθεσης

ΜΕΝΤΟΡΕΣ:

 

YELLOW BRICK  |  www.yellowbrick.gr

Το Yellow Brick είναι ένας ανεξάρτητος πολιτιστικός φορέας σύγχρονης τέχνης που δραστηριοποιείται στην Νέα Ιωνία, Αττικής από το 2016. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της εικαστικού Βασιλικής Σηφοστρατουδάκη βασισμένη στην προώθηση του διατομεακού διαλόγου και την ανάδειξη των πολιτιστικών ανταλλαγών που επιχειρούνται μέσα από τη σχεσιακή εμπλοκή εικαστικών, συγγραφέων, επιμελητών, θεωρητικών επιστημόνων αλλά και μελών της τοπικής κοινότητας.

Ο επιχειρησιακός άξονας του Yellow Brick αναπτύσσεται μέσω πολυτροπικών πρακτικών περιλαμβάνοντας εικαστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες, εργαστηριακή διαμονή καλλιτεχνών για την εκπόνηση έργου, παραγωγή καλλιτεχνικών εκδόσεων, δημόσια γεύματα και πειραματικές δράσεις με στόχο την αλληλεπίδραση την έρευνα και τον πολιτιστικό αναστοχασμό.
 

Το ΟΧΤΩ  |  www.8athens.wordpress.com

To ΟΧΤΩ αποτελεί πρωτοβουλία ενεργοποίησης ενός χώρου στο κέντρο της πόλης που επιχειρεί να συνδυάσει την κριτική παρέμβαση με τις καλλιτεχνικές πρακτικές, την έρευνα για την πόλη με την κοινωνική δράση.
Το ΟΧΤΩ επανεξετάζει τα εργαλεία καλλιτεχνικών και πολιτικών πρακτικών και τις δυνατότητες συνέχειας (πέρα από τρέχουσες προσταγές της βιωσιμότητας) και πειραματίζεται με τα όρια και τις δυνατότητες παρέμβασης και κριτικής δράσης στο μεταβαλλόμενο τοπίο της Αθήνας. Μέσα από φόρμες καλλιτεχ

νικης δράσης, μελέτης, έρευνας, κριτικής παρέμβασης και πειραματισμού αναζητούμε νέες αφηγησεις για τη δυνατότητα πολιτισμικών πρακτικών στην πόλη και στις δομές της.

H δράση του 8 περιλαμβάνει: εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμέλειες, εκθέσεις, παραστάσεις, πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής, συνέδρια, δράσεις στην πόλη.
 

SNEHTA (Athens in reverse)  |  www.snehtaresidency.org

Το Snehta είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και το πρώτο πρόγραμμα καλλιτεχνική φιλοξενίας στην Αθήνα που ανοιχτό σε τοπικούς και διεθνείς καλλιτέχνες.

Ο οργανισμός στοχεύει να ενισχύσει ενεργά την καλλιτεχνική παραγωγή και να αναζωογονήσει την τοπική σκηνή γεφυρώνοντας την Αθήνα με διεθνείς δημιουργούς που μοιράζονται τον ενθουσιασμό τους για έρευνα στην πόλη. Επιπλέον οι εμπλεκόμενοι συνεργάτες; καλλιτέχνες, επιμελητές αλλά καθώς και οι καλλιτεχνικές δράσεις που πραγματοποιεί το Snehta στοχεύουν στη δημιουργία νέων αναγνώσεων μέσα από τις οποίες η πόλη βιώνεται και γίνεται αντιληπτή. Στα πλαίσια του international art residency έχουν φιλοξενηθεί μέχρι τώρα περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες.

Τα τελευταία δύο χρόνια ο οργανισμός έχει κάνει σημαντικά βήματα στη δημιουργία δύο επιπλέον δραστηριοτήτων - το φυσικό / διαδικτυακό της κατάστημα και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εισηγητές νέους Έλληνες δημιουργούς. Οι δραστηριότητες αυτές θα τροφοδοτήσουν μια σειρά χρηματοδοτούμενων δράσεων που θα ανακοινωθούν προσεχώς.
 

Φορέας Διοργάνωσης: 

Delta Pi

Η εταιρεια Delta Pi productions & arts management έχει την έδρα της στην Αθήνα και διέπεται από τους κανόνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2006, η δράση της εταιρείας στρέφεται σε διαπολιτιστικές συνεργασίες, καλλιτεχνικές ανταλλαγές, σύγχρονες πρακτικές και ανάπτυξη κοινοτήτων, ενώ έχει αναλάβει ή/και επιμεληθεί τη διαχείριση περισσότερων από 100 παραγωγών και διεπιστημονικών έργων υψηλών προδιαγραφών σε ποικίλα καλλιτεχνικά πεδία (επιτελεστικές, οπτικοακουστικές και εικαστικές τέχνες, κ.α.). Την περίοδο αυτή η Delta Pi εκπροσωπεί έναν επιλεγμένο αριθμό σύγχρονων καλλιτεχνών ενώ συμμετέχει και προωθεί σειρά καλλιτεχνικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη δράση της Delta Pi θα βρείτε στον επίσημο ιστότοπο της www.delta-pi.org.

Delta Pi productions & arts management logo
YellowBrick-logo.jpeg
eight_logo.jpg
snehta logo
bottom of page